dimarts, 18 de gener de 2011

Immigrants i eleccions municipals del mes de maig

Immigrants i eleccions municipals del mes de maig

Enguany, a les Municipals del mes de maig, es presenta una important novetat en el cens de votants, doncs s’incopora al cens de possibles votants un gran nombre de estrangers immigrants que fins ara no tenien aquest dret, que està  reconegut en l’article 13.2 de la Constitució.

El dret al sufragi actiu i passiu, ja el tenien, des de la entrada en vigor del Tractat de la Unió, els comunitaris que visquin a Espanya. És un dret  fonamental del ciutadà europeu.

Per a poder votar els qui no són europeus cal que:

  1. hi hagi un acord internacional amb el seu país ,
  2. que hi hagi reciprocitat, 
  3. que siguin regulars i
  4. que resideixin a Espanya al menys cinc  any abans de les eleccions (Noruega només 3).

Cal, a més, un acte voluntari: Inscriure’s al cens de residents a Espanya. El 14 de gener, s’amplia el termini per ferho fins el 22 de gener. Aquest dret a votar en les municipals es calcula que el tenen segons estadística més de 800.000 persones, que son nacionals amb els que Espanya té conveni  Internacional

Els països als que afecta són: Noruega, Xile, Bolívia, Colòmbia, Equador Islàndia, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Trinitat Tobago y des de fa molt poc Cabo Verde .

És un col·lectiu molt important que, en determinats municipis, tindrà molt de pes a l’ hora d’escollir Alcaldes i Regidors.

Els partits politics hauran de fer, per fi, una bona política d’estrangeria i plantejar solucions, deixant de fer polítiques amb la estrangeria o contra la immigració.

Veurem què diuen els programes, ja que és segur que ells votaran, o ho faran més que els nacionals, s’hi juguen i ens hi juguem  molt!


Eduard Sagarra Trias

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada