divendres, 14 d’octubre de 2011

Bertrand Rusell 14 0ct

Dues  Reflexions encertades de Bertrand Rusell  en el mon globalitzat, on res es permanent sinó que tot flueix  i es relatiu!!
Dos reflexiones acertadas de Bertrand Rusell  en un mundo globalizado, en constante cambio y de verdades relativas

Moltes de les dificultats per les que travessa el món són degudes a que els ignorants estan completament segurs y els intel·ligents plens de dubtes

 Gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas
                                                        ...........
L’home feliç és el que viu objectivament , que és lliure en els seus afectes i te interessos molt amplis. El qui  es garanteix la felicitat mitjançant aquests interessos i afectes que , a la vegada , el converteixen a ell mateix amb objecte d’interès i d’afecte  per a molts altres .
El hombre feliz es el que vive objetivamente, el que es libre en sus afectos y tiene amplios intereses, el que se asegura la felicidad por medio de estos intereses y afectos que, a su vez, le convierten a él en objeto de interés y el afecto de otros muchos.


1872 -1970  Bertrand Arthur William Russell ; Filosof , matemàtic i escriptor anglès Premi Nobel de literatura  de 1950.
1872-1970. Bertrand Arthur William Russell. Filósofo, matemático y escritor inglés. Premio Nobel en Literatura en 1950.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada