dimecres, 22 de març de 2017

¿LA SOLIDARITAT ES UN VALOR MORAL O UNA NORMA OBLIGATORIA?


¿LA SOLIDARITAT ES UN VALOR MORAL O UNA NORMA OBLIGATORIA?
Aquets dies hem viscut a Barcelona i a tot Catalunya mostres de solidaritat cap als refugiats i als asilats que creiem com a ciutadans que hem d’acollir i volem fer ho . Refugiats arribats a milers a Europa en els darrers 3 anys, fugint de les guerres . Els moments cabdals d’aquestes mostres espontànies de la solidaritat de la Societat han estat el concert del dissabte dia 11 al Palau Sant Jordi i la Manifestació multitudinària, familiar , cívica i pacifica del dissabte 18 febrer a la Plaça Urquinaona.
Les xifres son importants ja que i son una mostra de solidaritat de varis centenars de milers de catalans en favor de un tracte digne als refugiats i un clam demanant que els Estats i les Administracions actuïn immediatament.
Cal preguntar-nos si la solidaritat es avui un valor moral o religiós voluntari ,o s’ha transformat en aquest segle XXI en una norma obligatòria per als Estats i per a la població europea, espanyola i catalana, formant part de la legislació de respecte i protecció dels “drets humans”.
La diferencia entre que sigui qualificat com a valor o com a norma obligatòria es transcendental. L’incompliment o vulneració d’un valor moral, religiós o simplement de convivència , no comporta altre sanció ,la culpa intel·lectual personal que condueix al penediment i en tot cas al perdo o però mai una sanció o multa . Per contra la vulneració de la llei interna o internacional , pot esser un delicte o una falta, i comportar responsabilitat internacional o dins del estat. La conseqüència en un estat de dret es evidentment una sancio als seu o seus autors Estat, o Individu.
En el cas dels refugiats la solidaritat es obligatoria i es conte tipificada en els Tractats internacionals que protegeixen als Refugiats (conveni de Ginebra), acords de la UE i Normes d’asil o refugi internes a Espanya. Transgredir-les o no complir-les per part dels Estats – per acció u omissió- els fa incórrer responsabilitat jurídica interna e internacional.


La solidaritat tipificada i acceptada es una norma obligatòria per a tots .
Eduard Sagarra Trias
President de Associació per a les Nacions Unides


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada