divendres, 23 de setembre de 2016

Pere Quart

CODICIL DE POETA
Us llego, amics, senzillament,
els tres quefers humils de sempre:
viure (i menjar) amb decòrum cada dia;
si podeu, endegar cobejança i luxúria;
pensar (creure o dubtar)
en la certesa i les hipòtesis
de la mort de la carn
i la vida nova de l’ànima.
No hi ha res més a fer; i ja basta.
La resta és literatura.
Pere Quart (Joan Oliver )

Llego: lego, dejo
Quefers: quehaceres.
Decòrum:decoro
Endegar :iniciar , acometer
Cobejança: desear inmoderadamente la posesión
Luxuria : idem però con j en castellano
Certesa: certeza
La resta es literatura: El resto es literatura

Eduard Sagarra i Trias

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada